Nhkmart NHK Mart > Bộ 10 ống hút tre 21cm

Nhkmart NHK Mart > Bộ 10 ống hút tre 21cm

Nhkmart NHK Mart > Bộ 10 ống hút tre 21cm

0 item(s)

Bộ 10 ống hút tre 21cm

Available

Mã Sản Phẩm:

Hạn sử dụng:

Số lượng còn: 4

Liên hệ

Được làm thủ công bởi các nghệ nhân nữ của chúng tôi ở nông thôn Việt Nam và Campuchia. Hoàn toàn phân hủy sinh học và có thể phân hủy sau khi sử dụngi. Làm sạch bằng nước xà phòng ấm và để khô.

\r\n