Nhkmart NHK Mart | Về chúng tôi

Nhkmart NHK Mart | Về chúng tôi

Nhkmart NHK Mart | Về chúng tôi

0 item(s)
Về chúng tôi

Về chúng tôi

08-08-2016

 

NHK FOODS là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, hạn chế việc sử dụng hóa chất, có lợi cho sức khỏe với tiêu chí "DINH DƯỠNG - KHỎE & ĐẸP TỰ NHIÊN".
 
NHK FOODS cam kết mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm cao cấp,  được thẩm định về chất lượng và rõ ràng về nguồn gốc, tăng cường việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thông qua việc ăn uống, làm đẹp lành mạnh.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
- Chúng tôi làm việc trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau
- Chúng tôi làm những việc đúng đắn trên cơ sở lợi ích chung
- Chúng tôi luôn tìm kiếm sự cải thiện