Nhkmart > Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

Nhkmart > Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

Nhkmart > Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

0 item(s)

Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

Available

Mã Sản Phẩm: 100813103

Hạn sử dụng:

Số lượng còn: 2

802.000 đ

OneTouch SelectSimple® có giao diện theo biểu tượng, không mã hóa, không cần cài đặt hoặc không có nút. Chỉ cần gắn que thử để khởi động, lấy mẫu máu, và kết quả có thể thu được chỉ trong vài giây.

\\\\r\\\\n
 • Máy soi da Platinum

  Máy soi da Platinum

  Liên hệ

  Hết
 • Ghế làm móng Platinum

  Ghế làm móng Platinum

  Liên hệ

  Hết
 • Chân ghế hình nón Platinum

  Chân ghế hình nón Platinum

  Liên hệ

  Hết
 • Nhíp nhọn Merzt 3½”

  Nhíp nhọn Merzt 3½”

  Liên hệ

  Hết
 • Kềm cắt biểu mô nipper cuticle Merzt 4 ½”

  Kềm cắt biểu mô nipper cuticle Merzt 4 ½”

  Liên hệ

  Hết
 • Kiềm cắt móng Merzt 5″

  Kiềm cắt móng Merzt 5″

  Liên hệ

  Hết
 • Kéo cắt móng tay chân Merzt 3½”

  Kéo cắt móng tay chân Merzt 3½”

  Liên hệ

  Hết
 • Dũa móng chân mọc trong Merzt 5½”

  Dũa móng chân mọc trong Merzt 5½”

  Liên hệ

  Hết
 • Sủi da cuticle pusher Merzt 4¾”

  Sủi da cuticle pusher Merzt 4¾”

  Liên hệ

  Hết
 • Bấm móng chân Merzt 9 cm

  Bấm móng chân Merzt 9 cm

  Liên hệ

  Hết
 • Bấm móng tay Merzt 5½ cm

  Bấm móng tay Merzt 5½ cm

  Liên hệ

  Hết
 • Dụng cụ làm sạch móng tay Merzt 6½”

  Dụng cụ làm sạch móng tay Merzt 6½”

  Liên hệ

  Hết
 • Currette vệ sinh móng tay Merzt 5¼”

  Currette vệ sinh móng tay Merzt 5¼”

  Liên hệ

  Hết
 • Dụng cụ loại bỏ da chết callus shaver Merzt 5 3/4\\\\\\\

  Dụng cụ loại bỏ da chết callus shaver Merzt 5 3/4\\\\\\\"

  Liên hệ

  Hết
 • Que thử đường huyết máy Ultra Johnson&Johnson 25 que

  Que thử đường huyết máy Ultra Johnson&Johnson 25 que

  332.000 đ

 • Máy đo đường huyết tự động Johnson&Johnson Ultra 2

  Máy đo đường huyết tự động Johnson&Johnson Ultra 2

  1.586.000 đ

 • Que thử đường huyết máy Select Simple Johnson&Johnson 10 que

  Que thử đường huyết máy Select Simple Johnson&Johnson 10 que

  125.000 đ

 • Que thử đường huyết máy OGCare 25 que

  Que thử đường huyết máy OGCare 25 que

  220.000 đ

 • Máy đo đường huyết tự động OGCare

  Máy đo đường huyết tự động OGCare

  1.250.000 đ

 • Nhiệt kế điện tử dạng viết đầu dò bằng vàng Microlife MT550

  Nhiệt kế điện tử dạng viết đầu dò bằng vàng Microlife MT550

  190.000 đ

 • Máy đo huyết áp cổ tay tự động Microlife W2

  Máy đo huyết áp cổ tay tự động Microlife W2

  990.000 đ

 • Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife A2 Classic

  Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife A2 Classic

  780.000 đ

 • Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife A2 Basic

  Máy đo huyết áp bắp tay tự động Microlife A2 Basic

  1.020.000 đ