NHK Mart > Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

NHK Mart > Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

0 item(s)

Máy đo đường huyết tự động Johnson & Jonhson Select Simple MMol

Available

Mã Sản Phẩm: 100813103

Hạn sử dụng:

Số lượng còn: 2

802.000 đ

OneTouch SelectSimple® có giao diện theo biểu tượng, không mã hóa, không cần cài đặt hoặc không có nút. Chỉ cần gắn que thử để khởi động, lấy mẫu máu, và kết quả có thể thu được chỉ trong vài giây.