Nhkmart NHK Mart > Túi chườm lạnh tức thì dành cho chấn thương StarBalm hộp 2 gói

Nhkmart NHK Mart > Túi chườm lạnh tức thì dành cho chấn thương StarBalm hộp 2 gói

Nhkmart NHK Mart > Túi chườm lạnh tức thì dành cho chấn thương StarBalm hộp 2 gói

0 item(s)

Túi chườm lạnh tức thì dành cho chấn thương StarBalm hộp 2 gói

Available

Mã Sản Phẩm:

Hạn sử dụng:

Số lượng còn: 6

55.000 đ

Túi chườm lạnh được sử dụng sau khi bị thương cơ. Với công thức độc đáo sẽ kích hoạt túi chườm lạnh lập tức. Thiết kế bao bì cho phép bạn đặt túi lạnh trực tiếp lên da.
Thành phần: Sodium sulfate decahydrate, Ammonium hydrogen sulfate, Sodium bisulfate, Ammonium nitrate, Water